מאמר על 'כמו חלום' באתר אמריקאי המוקדש לאמנות ה-Lightshow

 מאמר פרי עטי שהופיע באתר אלטרנטיבלי

  מאמר בירחון לילדים' עיניים' בהוצאת אגף הנוער, מוזיאון ישראל